Swyddog Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus

• Rôl lawn amser, barhaol
• Graddfa gyflog £33,564 - £46,990
• Hybrid – gweithio o gartref gyda theithio ledled Cymru
• Dyddiad Cau am Geisiadau 10am 9fed Ionawr 2024